H Tipi Cephe İskelesi Sistemi

Sistem panolar ile bunları bağlayan yatay ve çapraz bağlantılardan oluşur. Zemini teraziye almak için alt ayar milleri kullanılır. Bağlantı elemanları ile iskele binaya sabitlenir. İskele panoları standart olarak 42*2,5 mm, yatay ve çapraz bağlantılar ise 27*2,5 mm TSE Belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş, standart borulardan üretilir. Üretimlerimizde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılır. Sistem 2 kat rapid boyalıdır, talep halinde galvaniz ile de kaplanır.

Ürün Özellikleri

  • Sistem projelerinize uygun olarak kurum ve söküm uygulaması yapılır.
  • İskele panoları standart olarak 42*2,5 mm, yatay ve çapraz bağlantılar ise 27*2,5 mm TSE Belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş, standart borulardan üretilir.